सोमवार, ३० मे, २०२२

यमविधी


यमविधी

म्हणजे उत्तर दिशा उंच असून ईशान्य  दिशेला उतार  असल्यास यमविधी म्हणतात . 
यालाच प्रेतविधी असे सुध्या नाव आहे . यमविधी जमिनीत वास्तू निर्माण केल्यास 
गजविधीच्या अगदी उलट म्हणजे हानिकारक,कर्जबाजारी  करणारा , अपघात घडविणारा ,मृत्यू देणारा असा मानला जातो .


Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #yamvidhi #land #positivesigns #negativesigns #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale


 

शुक्रवार, २७ मे, २०२२

*गजविधी*


*गजविधी* 

यमोच्या सामनीचाच गजविधिती म्हणजे दक्षिण  उंच असून व उत्तरेस उतार असल्यास 
गजविधी असे म्हणतात. गजविधीक नाम श्री गुणकरे -अर्थात गजविधी जमिनीत वास्तू निर्माण केल्यामुळे भरपूर पैसा , ऐश्वर्य , संपतीवृद्धी होते व यश व कीर्ती मिळते. 

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #gajvidhi #land #positivesigns #negativesigns #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale


 

बुधवार, २५ मे, २०२२

*जलविधी*

*जलविधी* 

म्हणजे पूर्व दिशा उंच असून  पश्चिम दिशेकडे उतार असल्यास 
जलविधी होतो . जलविधींक नाम दारिचयकृत  अर्थात जलविधी जमिनीत वास्तू 
निर्माण केल्यास त्या वास्तूत राहणाऱ्यांना दारिद्रय , अप्रतिष्ठा तसेच अपकीर्ती येते .

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #jalvidhi #land #positivesigns #negativesigns #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale


 

मंगळवार, २४ मे, २०२२

*गोविधी*
 *भूमी प्लव  नुसार भूमीचे शुभाशुभ लक्षण* 


*गोविधी* 


म्हणजे पश्चिम भागात उंच असून पूर्व भाग उत्तराचा असल्यास त्या जमिनीला 

" गोविधी " असे म्हणतात . गोविधीक नाम वास्तूगवा वृद्धीकृत अर्थात गोविधी जमिनीत वास्तू 

बांधल्यास गोवृद्धी होते. व हा भूखंड सर्वांगींनी लाभदायी असतो .


Contact - +91 94233 11166,0253-2502272

website:- http://www.jyotishvedh.com


#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #singhmukhakar #land #positivesigns #negativesigns #nashik 

#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 

#love #realestateagent #landforsale


बुधवार, १८ मे, २०२२

सिंहमुखाकार भूखंडसिंहमुखाकार भूखंड 

गोमुखाकार भूखंडाच्या अगदी विरुद्ध म्हणजे समोरील बाजूस मोठे तोंड व मागील बाजूस निमुळते होत जाणारे .
हे भूमी व्यवसायिक वापरासाठी अत्यंत योग्य आहे .परंतु निवासासाठी योग्य नाही.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #singhmukhakar #bhukhand #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale

मंगळवार, १७ मे, २०२२

गोमुखाकार भूखंड


गोमुखाकार  भूखंड

एखादा भूखंड त्याच्या प्रवेशद्वाराच्या बाजूस अरुंद व आतील बाजूस अरुंद होत जातो.
त्याला गोमुखी भूखंड असे म्हणतात .
ही भूमी निवासासाठी लाभदायक असली तरी व्यावसायिक दृष्ट्या हानीकारक ठरते.
म्हणजे निवास साठी शुभ तर व्यवसायासाठी अशुभ.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #mgomukhakar #bhukhand #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale

 

शनिवार, १४ मे, २०२२

मुरजाकार भूखंड


*मुरजाकार भूखंड* 

मृदुंगा सारख्या आकाराची वास्तु पत्नीला मृत्यू दायक व वंश नाशक होते.
ह्या प्रकारचा भूखंड स्त्रीयांसाठी अशुभ मानला जातो.
या भूमीवर निवास करणाऱ्या स्त्रीचा मृत्यू अकारण व अवेळी होतो.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #murjakar #bhukhand #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale


 

शुक्रवार, १३ मे, २०२२

शूर्पाकार भूखंड

 


शूर्पाकार भूखंड 

सुपाच्या आकारामुळे धननाश होतो.असा भूखंड जो सुपा सारखा किंवा हत्तीच्या काना सारखा आहे. 
येथे निवास करणाऱ्याचे धन नाश होतो व विद्याग्रहण करण्यास त्रास होतो . 

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #shurpakar #bhukhand #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale 


गुरुवार, १२ मे, २०२२

*चापाकार भूखंड**चापाकार भूखंड*

धनुष्याकार  जागेत चोरांचे भय निर्माण होते. या ठिकाणी निवास करणाऱ्यांना टोकदार वस्तू मे दुखापत होण्याची शक्यता असते व कमावलेले धन नियमित चोर घेऊन जातात.


Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #vishamkar #chapakar #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale #sky #travel #naturephotography
 

शनिवार, ७ मे, २०२२

चक्राकार भूखंड


चक्राकार भूखंड

चक्राकार वास्तू दारिद्र निर्माण करते दारिद्र निर्माण करते.या वास्तूवर निवास करणाऱ्याला संपन्नता तर प्राप्त होतच नाही. 
मात्र दारिद्रता नेहमीसाठी येते .धन नसले तरी निघून जाते. रोग विकारामुळे ग्रस्त होतात.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #vishamkar #chakrakar #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale #sky #travel #naturephotography


 

शुक्रवार, ६ मे, २०२२

विषमकार भूखंडविषमकार भूखंड
 
विषम बाजू आकार असणारी वास्तू शोक व दारिद्र्य निर्माण करणारी असते.
या वास्तूत निवास करणाऱ्या व्यक्तीला शांती आजारी व आर्थिक आणि यापासून भीती असते.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #vishamkar#dandakar #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale #sky #travel #naturephotography


 

गुरुवार, ५ मे, २०२२

कुंभाकार भूखंडकुंभाकार भूखंड 

माठाच्या  आकाराची वास्तु कुष्टरोग निर्माण करते.
या भूमीत निवास करणाऱ्यांना चर्मरोग ,कुष्ठरोग होतो ,म्हणून अशुभ समजले जाते.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #kumbhakarland #kumbhakar #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale #sky #travel #naturephotography

 

बुधवार, ४ मे, २०२२

*शकटाकार भूखंड*
*शकटाकार  भूखंड* 

शकटाकार वास्तुमुळे धन,सुख,सौख्याचा नाश होतो .  साधारण बैलगाडी सारखा आकार याचा असतो . 
ही भूमी निवासासाठी योग्य मानली जात नाही. पैसा आजारपणात त्यामुळे नेहमी चिंता राहते . 

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com


#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #shakatakarland #shakatakar #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale #sky #travel #naturephotography


 

मंगळवार, ३ मे, २०२२

Akshay TritiyaMay this Akshaya Tritiya take away all your sadness and lighten your life with warmth, joy, happiness, and love forever!Contact - +91 94233 11166,0253-2502272

website:- http://www.jyotishvedh.com


#ramdanmubarak #Akshayatritiya #akshayatritiyaoffer 

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #dandakarland #dandakar #land #landtypes  #nashik 


सोमवार, २ मे, २०२२

Dandakar Bhukhand
*दंडाकार भूखंड* 

दंडाकार वास्तूंमुळे घरातील पशु प्राण्यांचा नाश होतो दंडाकार म्हणजे जो काठी प्रमाणे लांब आहे.
असा भूखंड या भूखंडावर निवास केल्याने पशुधनाचा नाश होतो. 


Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #dandakarland #dandakar #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale #sky #travel #naturephotography


 

रविवार, १ मे, २०२२

Maharashtra Din🙏🏻🚩सर्वांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्राची उज्वल दिशेकडे वाटचाल करूया.
एकमेंकाना जपूया आणि महाराष्ट्राची धुरा सांभाळूया.
महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा🚩🙏🏻Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert
#1stmay #internationalworkersday #maharashtradin #goldoffer