बुधवार, १८ मे, २०२२

सिंहमुखाकार भूखंडसिंहमुखाकार भूखंड 

गोमुखाकार भूखंडाच्या अगदी विरुद्ध म्हणजे समोरील बाजूस मोठे तोंड व मागील बाजूस निमुळते होत जाणारे .
हे भूमी व्यवसायिक वापरासाठी अत्यंत योग्य आहे .परंतु निवासासाठी योग्य नाही.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #singhmukhakar #bhukhand #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale

मंगळवार, १७ मे, २०२२

गोमुखाकार भूखंड


गोमुखाकार  भूखंड

एखादा भूखंड त्याच्या प्रवेशद्वाराच्या बाजूस अरुंद व आतील बाजूस अरुंद होत जातो.
त्याला गोमुखी भूखंड असे म्हणतात .
ही भूमी निवासासाठी लाभदायक असली तरी व्यावसायिक दृष्ट्या हानीकारक ठरते.
म्हणजे निवास साठी शुभ तर व्यवसायासाठी अशुभ.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #mgomukhakar #bhukhand #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale

 

शनिवार, १४ मे, २०२२

मुरजाकार भूखंड


*मुरजाकार भूखंड* 

मृदुंगा सारख्या आकाराची वास्तु पत्नीला मृत्यू दायक व वंश नाशक होते.
ह्या प्रकारचा भूखंड स्त्रीयांसाठी अशुभ मानला जातो.
या भूमीवर निवास करणाऱ्या स्त्रीचा मृत्यू अकारण व अवेळी होतो.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #murjakar #bhukhand #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale


 

शुक्रवार, १३ मे, २०२२

शूर्पाकार भूखंड

 


शूर्पाकार भूखंड 

सुपाच्या आकारामुळे धननाश होतो.असा भूखंड जो सुपा सारखा किंवा हत्तीच्या काना सारखा आहे. 
येथे निवास करणाऱ्याचे धन नाश होतो व विद्याग्रहण करण्यास त्रास होतो . 

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #shurpakar #bhukhand #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale 


गुरुवार, १२ मे, २०२२

*चापाकार भूखंड**चापाकार भूखंड*

धनुष्याकार  जागेत चोरांचे भय निर्माण होते. या ठिकाणी निवास करणाऱ्यांना टोकदार वस्तू मे दुखापत होण्याची शक्यता असते व कमावलेले धन नियमित चोर घेऊन जातात.


Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #vishamkar #chapakar #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale #sky #travel #naturephotography
 

शनिवार, ७ मे, २०२२

चक्राकार भूखंड


चक्राकार भूखंड

चक्राकार वास्तू दारिद्र निर्माण करते दारिद्र निर्माण करते.या वास्तूवर निवास करणाऱ्याला संपन्नता तर प्राप्त होतच नाही. 
मात्र दारिद्रता नेहमीसाठी येते .धन नसले तरी निघून जाते. रोग विकारामुळे ग्रस्त होतात.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #vishamkar #chakrakar #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale #sky #travel #naturephotography


 

शुक्रवार, ६ मे, २०२२

विषमकार भूखंडविषमकार भूखंड
 
विषम बाजू आकार असणारी वास्तू शोक व दारिद्र्य निर्माण करणारी असते.
या वास्तूत निवास करणाऱ्या व्यक्तीला शांती आजारी व आर्थिक आणि यापासून भीती असते.

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #vishamkar#dandakar #land #landtypes  #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale #sky #travel #naturephotography