शुक्रवार, २४ जून, २०२२

श्येनक वास्तू


श्येनक वास्तू
आग्येयेस उतार असून नैऋत्य,ईशान्य वायव्य या दिशांना
उंची अधिक असल्यास अशा जागेला श्येनक वास्तू म्हणतात .
या जागेत राहिल्याने वंशनाश ,मृत्यू हि फले प्राप्त होतात .
Contact - +91 94233 11166,0253-2502272


 

बुधवार, २२ जून, २०२२

स्मशान वास्तू


*स्मशान वास्तू* 

ईशान्य -पूर्व दिशा उंच असून पश्चिम - नैर्ऋत्‍य उतार 
असल्यास अशा जागेला स्मशान वास्तू म्हणतात .
अशा वास्तूत वास्तव केल्यास वंशाचा नाश होतो . 

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #smashanvastu #panchavati #land #positivesigns
#negativesigns #trimbakeshwar
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#architecture #realestateagent #landforsale


 

सोमवार, २० जून, २०२२

रोगकृद वास्तू*रोगकृद वास्तू*

दक्षिण - आग्नेय या दिशांना उतार असून  उत्तर - वायव्य दिशा उंच असल्यास 
अशा जमिनीला रोगकृद वास्तू म्हणतात . या जमिनीत  वास्तू बांधून राहिल्याने  रोग उत्पन्न होतात . 

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #rogkrudvastu #panchavati #land #positivesigns #negativesigns #trimbakeshwar
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#architecture #realestateagent #landforsale


 

गुरुवार, १६ जून, २०२२

अर्गला वास्तू

 


*अर्गला वास्तू*

उत्तर - ईशान्य  दिशा उंच असून दक्षिण , नैऋत्य दिशांना उतार 
असल्यास अशा वास्तूला  अर्गला वास्तू  म्हणतात . या वास्तूत निवास केल्याने 
माणसाच्या हातून पापकर्म होतात . 

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #argalavastu #panchavati #land #positivesigns #negativesigns #trimbakeshwar
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#architecture #realestateagent #landforsale


सोमवार, १३ जून, २०२२

अपथ वास्तू*अपथ वास्तू* 

पूर्व - आग्नेय दिशांकडे उतार असून पश्चिम -वायव्य दिशा उंच 
असल्यास त्या जागेस अपथ वास्तू म्हणतात . 
अशा जमिनीवर वास्तू निर्माण केल्यास भांडण ,वैर ,कलह इत्यादी निर्माण होतात .


Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #apathvastu #vastu #land #positivesigns #negativesigns #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale


 

शुक्रवार, १० जून, २०२२

*सुपथ वास्तू*


दक्षिण - आग्नेय दिशा उंच असून दक्षिण- नैर्ऋत्‍य दिशेला उंच 
असलेल्या जमिनीला सुपथ वास्तू म्हणतात . अशी जमीन वास्तू निर्माण 
करण्यासाठी  प्रशस्त मानली गेली आहे . 


Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #pitamahvastu #supathvastu #land #positivesigns #negativesigns #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale


 

मंगळवार, ७ जून, २०२२

*पितामह वास्तू*

 

*पितामह वास्तू*

पूर्व - आग्नेय दिशा उंच असून पश्चिम वायव्येस उतार असणाऱ्या 
जमिनीस पितामह वास्तू म्हणतात.अशी वास्तू अशा जमिनीत वास्तू निर्माण करणाऱ्यांना  
नेहमी अशुभ फले मिळतात . 

Contact - +91 94233 11166,0253-2502272
website:- http://www.jyotishvedh.com

#abhayagaste #astrologer #vastushatra #jvsrc #nashik #vastushastra #vastuexpert #pitamahvastu #vaishvanarvidhi #land #positivesigns #negativesigns #nashik 
#land #realestate #nature #landscape #property #realtor #investment #home #landscapephotography #photography #forsale #house 
#love #realestateagent #landforsale